Robotti-pyörätuoli ohjaa itse itseään vieressä kulkevan henkilön rinnalla

Japanilaisen Saitaman yliopiston Human-Robot Interaction Center -osasto on kehittänyt robotiikkaa hyödyntävän pyörätuolin joka seuraa automaattisesti vieressä kävelevää hoitajaa. Useissa pienissä sairaaloissa sekä laitoksissa on vähän henkilökuntaa ja useasti on havaittu tilanteita, joissa yhden hoitajan olisi hyvä viedä kahta pyörätuolissa olevaa henkilöä kerrallaan. Lisäksi automaattisesti kaverin tai hoitajan vierustalla seuraava tuoli tarjoaa hyvän asetelman keskustelulle, kun mennään rinnakkain. Videolla esitellään tuolin toimintaa:

Tämä ”robotti” on rakennettu tavallisen pyörätuolin pohjalle ja se on suunniteltu siten että automaattiohjaus sujuu kapeissakin käytävissä. Laite on tällä hetkellä testikäytössä joissain pienissä hoitokodeissa, ja ensi vuonna on tarkoitus tuotteistaa tuoli ja markkinoida se maailmalle. Luulisi että nykyteknologialla tuohon tarvittava rauta ei ole kovinkaan kallis. Tiedä sitten mitä maksaa lisenssit yms..

Lähde: dvice.com