Leviathan Energy: Wind Energizer -donitsi tehostamaan tuuliturbiineja 30 prosentilla

Leviathan Energy: Wind Energizer -donitsi tehostamaan tuuliturbiineja 30 prosentilla 1

Leviathan Energy: Wind Energizer -donitsi tehostamaan tuuliturbiineja 30 prosentilla 2

Leviathan Energyn pääjohtaja Daniel Farb on kehittäjäryhmänsä kanssa suunnitellut tuulivoiman käytön tehostamista. Hän on hypännyt mukaan energiankeruu-teollisuuteen lääkäri- ja kauppa-alan koulutuksen pohjalta ja kertoo tästä näkökulmasta, että joskus täysin uusia ideoita on vaikea tuoda mukaan jo voimakkaasti tiettyyn suuntaan meneviin projekteihin. Hyvä esimerkki tällaisesta rutinoituneesta suunnittelusta tuuliturbiini: Tehoa pyritään maksimoimaan pidentämällä turbiinin lapoja.

Leviathan on kehittänyt täysin erilaisen ratkaisun energian keräämisen tehostamiseen. Tuuliturbiinin alle rakennetaan donitsinmuotoinen valli metallista tai muovista. Tämä Wind Energizer muotoillaan alueen tuulen mukaisesti, eikä sen välttämättä tarvitse kiertää turbiinia kokonaan. Elementti ohjaa tuulen paremmin lapoihin. Testaamista on tällä hetkellä suoritetta tuuliturbiineilla, joissa on 3-metriset lavat. Keskimääräinen tehonparannus on ollut 20-40%. Hiljaisella tuulella, alle 6m/s Wind Energizer lisää tehoa jopa 150 prosentilla. Lisähyötynä turbiinin kestoa ajatellen on se, että donitsi tasoittaa pyörimisnopeutta, jolloin osat kestävät kauemmin.

Seuraava tehtävä on testata lisäosaa suuremmilla tuuliturbiineilla. Jos tulokset ovat yhtä tuottoisia kuin nämä, tästä saataisiin erittäin nopea keino tehostaa tuulivoimaloiden toimintaa hyvinkin lyhyellä aikavälillä.

Haluan henkilökohtaisesti kommentoida tätä artikkelia siitä näkökulmasta, että tämä keksintö näyttää hyvin sen, että jos erilaisten energiamuotojen tutkimiseen panostettaisiin hieman enemmän, eikä aina keskityttäisi jo olemassa oleviin ratkaisuihin, saattaisivat uudet tuulet puhaltaa myös näistä asioista päättävien elinten korvien välissä.

Lähde: cleantechnica.com

OPT:n PowerBuoy-pohjainen aaltovoimala suunnitteilla Espanjan rannikolle

Aaltovoimaloiden kehitys jatkuu koko ajan. OPT eli Ocean Power Technologies on tuonut markkinoille PowerBuoy-poijun, joka tuottaa sähköä aalloista mekaanisesti. Järjestelmä kerää voiman aalloista siten, että ylös-alas-liike muutetaan poijun sisällä hienostuneella järjestelmällä sähköksi. Sähkö siirretään kaapeleilla suoraan poijuista rantaan.

Uuden PB40-PowerBuoy-poijun etuna on myös sen pieni koko. Seitsemän metrin halkaisija ja 20 metrin korkeus, josta suurin osa on veden alla, tekevät poijut huomaammattomaksi parin kilometrin päässä rannasta.

Poijuja asetetaan useampi samalle alueelle. Peruasennuksena on 10 megawatin voimala 0,125 neliökilometrin alueella. Poijuissa on myös reaaliaikainen aaltoseuranta ja esimerkiksi suurten aaltojen saapuessa, kun on vaara, että järjestelmä vaurioituu, poijut lukkiutuvat automaattisesti. Teoreettisesti poijuilla voitaisiin rakentaa 100 megawatin sähköntuotantojärjestelmä.

OPT:n Espanja-projekti rakennetaan 4,8 kilometrin päähän Santofian rannasta. Valmiina 10 poijun järjestelmä tuottaa 1,39 megawattia. Tämä riittää yhtiön mukaan 2500 kodin sähköntarpeeksi.

Lähteet: www.oceanpowertechnologies.com, www.treehugger.com

Keksintöjen viikko: Aaltosorvi

Esko Raikamo FINN ESCONE OY:ä on kehitellyt mahdollisimman tehokasta aaltovoimalaa. Hänen aaltosorvi-mallissaan aaltovoima kerätään siten, että ponttooni mukailee allonpinnan kaarta niin että se on jatkuvasti juuri vedenpinnan alapuolella. Tässä kohdassa aaltoa on suurin energiatiheys. Energia kerätään sekä pysty- että vaakasuorasta aaltoliikkeestä.

Energian siirtäminen mekaanisesti generaattorille tapahtuu erityisen mekaanisen tasasuuntaajan avulla. Edestakainen tai erisuuntainen liike saadaan tällä keksinnöllä muunnettua yhdensuuntaiseksi liikkeeksi. Idea on koostunut usean vuoden aikana. Prototyyppi on muutaman kuukauden rakennustyön tulos. Kenties aaltosorvilla vielä joku päivä ratkaistaan Suomen kasvava energian tarve.

Aaltosorvin toimintaperiaate, ponttooni liikkuu aallon mukana (pahoittelut huonosta kuvanlaadusta)

Mekaanisen tasasuuntaajan prototyyppi

[Lue lisää…]